• Zmniejsz
  • Zwykły
  • Zwiększ
  • White/Black
  • Standardowe

Current Style: Standardowe

ELS - Elektroniczna Legitymacja Studencka

Procedura wyrabiania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej dla kandydatów na studia.

  1. Informacje dla kandydatów, którzy pomyślnie przeszli rejestrację w systemie oraz poprawnie dołączyli zdjęcie do formularza rejestracyjnego.

    a)   Jeżeli zdjęcie zostało poprawnie dołączone do formularza rejestracyjnego, nie należy dostarczać go na płycie CD.
    b)   Legitymacje będą do odbioru w dziekanatach właściwych dla danego wydziału po Dniu Wstępnym.

  2. Osoby, którym nie udało się poprawnie dołączyć zdjęcia do formularza rejestracyjnego, proszone są o przesłanie zdjęcia spełniającego wymogi drogą elektroniczną na adres: zdjecie@upwr.edu.pl

Parametry oraz format zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Informacje dla studentów, którzy nie dostarczyli na czas zdjęcia, lub nie spełniało ono wymogów ELS.

Osoby, którym z jakiś powodów nie udało się dodać zdjęcia do formularza rejestracyjnego, proszone są o dalsze postępowanie według poniższej procedury:

Procedura wyrabiania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Legitymacje będą wydawane w późniejszym terminie.

Informacje dotyczące karty miejskiej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu         

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu posiadający Elektroniczną Legitymację Studencką będą mieli możliwość zakodowania na niej danych miejskiej karty URBANCARD.
Aby tego dokonać należy zgłosić się do biura URBANCARD  przy ul. Grabiszyńskiej 9, wejście od ul. Piłsudskiego (przy pl. Legionów).

 

 

W przypadku nie otrzymania legitymacji lub ewentualnych problemów i pytań,

proszę o wiadomość na adres: zdjecie@upwr.edu.pl

 

PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
ODBYWA SIE W DZIEKANATACH !